IPO

Om Pharmiva 

Pharmiva utvecklar nya innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolagets första patenterade och CE-märkta produkt Vernivia®, lanseras inom kort för behandling av bakteriell vaginos (BV).

BV är en infektion som globalt drabbar cirka en tredjedel av alla kvinnor i fertil ålder. Med Vernivias® får kvinnor för första gången en ändamålsenlig receptfri behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som antibiotika innebär för både individ och global hälsa.

Pharmivas initiala målsättning är att etablera Vernivia® som marknadsledande behandling av bakteriell vaginos.

”Pharmivas långsiktiga målsättning är att bli ett ledande femtech-bolag inom vaginal hälsa. Detta ska vi uppnå genom att erbjuda antibiotikafria behandlingar inom kvinnohälsa, ett område med historiskt låg innovationstakt vilket skapar stora möjligheter”, säger Christina Östberg Lloyd, VD för Pharmiva.

För att ta till vara på de kommersiella möjligheter som finns för Pharmivas produkter har styrelsen beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om 35 MSEK och i samband med det notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.  

Finwire besöker Pharmiva!

Pharmivas styrkor och konkurrensfördelar

Stort medicinskt behov 
Bolagets första patenterade och CE-märkta produkt lanseras inom kort för behandling av bakteriell vaginos, en infektion som drabbar en av tre kvinnor globalt i fertil ålder.

Kliniskt bevisad effekt och fri från antibiotika
Klinisk bevisad utläkning av bakteriell vaginos med snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som antibiotika innebär för både individen och global hälsa.

CE-märkt
Pharmivas patenterade och CE-märkta medicintekniska produkt Vernivia® är en unik vaginal mousse mot bakteriell vaginos som kombinerar utläkning av infektionen med snabb symtomlindring utan att orsaka några problematiska biverkningar. Pharmiva innehar tillstånd att marknadsföra och sälja produkten inom EES.

Patenterad
Den teknologiska plattformen Venerol® utgör grunden för utvecklingsarbetet i Bolaget: Patenten har löptid till 2035 vilket möjliggör en unik position på marknaden under lång tid framöver.