Fusion

Pharmivas styrkor och konkurrensfördelar

Stort medicinskt behov 
Bolagets första patenterade och CE-märkta produkt lanseras inom kort för behandling av bakteriell vaginos, en infektion som drabbar en av tre kvinnor globalt i fertil ålder.

Kliniskt bevisad effekt och fri från antibiotika
Klinisk bevisad utläkning av bakteriell vaginos med snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som antibiotika innebär för både individen och global hälsa.

CE-märkt
Pharmivas patenterade och CE-märkta medicintekniska produkt Vernivia® är en unik vaginal mousse mot bakteriell vaginos som kombinerar utläkning av infektionen med snabb symtomlindring utan att orsaka några problematiska biverkningar. Pharmiva innehar tillstånd att marknadsföra och sälja produkten inom EES.

Patenterad
Den teknologiska plattformen Venerol® utgör grunden för utvecklingsarbetet i Bolaget: Patenten har löptid till 2035 vilket möjliggör en unik position på marknaden under lång tid framöver.