Hållbar hälsa

Pharmivas hållbarhetsarbete utgår från vår mission – att ge kvinnor tillgång till effektiva antibiotikafria behandlingar för en förbättrad vaginal hälsa. Genom att erbjuda effektiva alternativ till antibiotikabehandling kan vi verka för att minska den globala resistensutvecklingen.

Ett globalt problem

Enligt Folkhälsomyndigheten blir infektioner svårare eller omöjliga att bota med ökad antibiotikaresistens, vilket i sin tur orsakar stort lidande för patienter och höga kostnader för sjukvården. Sjukvården är beroende av effektiva antibiotika för minskad infektionsrisk vid exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer. Därför är det viktigt att antibiotika bara används när andra utvägar inte finns.

Säkert för miljö och användare

Vernivia® baseras på naturligt förekommande råvaror såsom kristallina monoglycerider, stabiliserande väteperoxid och laktat. Produkten produceras hos samarbetspartners som är öppna och transparenta samt själva driver ett aktivt hållbarhetsarbete.

Vi följer noggrant etiska riktlinjer i vårt forskningsprogram, i våra affärsrelationer och i våra policies.

Pharmiva tillhandahåller medicinska produkter som kan hanteras säkert både för miljö och användare. Det gör vi genom ett systematiskt kvalitetsarbete som tar ansvar för användare och miljö.