Venerol® – en unik och
patenterad teknologi

Omfattande forskning har resulterat i den unika uppfinningen Venerol®. Venerol® är en patenterad drug delivery-teknologi och utgör grunden för vår första produkt.

Drug delivery-teknologin Venerol®, som är patentskyddad, har en stor potential för stabilisering och distribution i kroppen av flertalet substanser som annars skulle ha brutits ner eller inte lämpats för lokal behandling. Med denna innovativa teknologi som plattform har Pharmiva goda möjligheter att utvidga produktportföljen inom ytterligare behandlingsområden. 

En antibiotikafri vaginalmousse för bakteriell vaginos

Pharmivas första produkt Vernivia® är en kliniskt dokumenterad och receptfri vaginalmousse för behandling av bakteriell vaginos. Vernivia® är ett resultat av forskning inom behandlingar för vaginal hälsa och baseras på den patenterade drug delivery-teknologin Venerol®.

Vernivia® – en receptfri kliniskt dokumenterad vaginalmousse

Vernivia® har potential att bli både den första receptfria och antibiotikafria behandlingen mot bakteriell vaginos, med kliniskt bevisad effekt. Behandlingen återställer pH-balansen i underlivet och hämmar skadliga bakterier. Den stärker underlivets eget försvar genom att öka antalet goda mjölksyrebakterier (lactobacilli), som är naturliga producenter av mjölksyra och väteperoxid. En frisk vaginal miljö utgörs framförallt av just skyddande laktobaciller. Vernivia® är fri från antibiotika, parfym, parabener och hormoner. 

Den unika teknologin gör det möjligt att täcka och behandla alla områden och slemhinneveck i slidan. Vaginalmoussen täcker slidväggen och behandlar hela den infekterade ytan.

Klinisk studie

Den kliniska studie som ligger till grund för Pharmivas första produkt Vernivia® gjordes på kvinnor med bekräftad bakteriell vaginos. Resultaten visade att Vernivia® ökade antalet mjölksyrabakterier och återupprättade en naturlig bakterieflora i underlivet. Vernivia® visade en utläkning som kan jämföras med lokal antibiotikabehandling och överlägsen symtomkontroll jämfört med antibiotika.1

De kliniska resultaten bekräftar att Vernivia® har potential att bli ett effektivt receptfritt behandlingsalternativ till antibiotika vid bakteriell vaginos.  

In vitro-studier 

Den antimikrobiella effekten hos Vernivia® har bekräftats i in vitro-studier. Resultaten indikerar total hämning av både gonorrébakterier (Neisseria gonorrhoeae) och bakteriell vaginos (Gardnerella vaginalis) vid endast en liten dos (1:100 utspädning). 

Pågående kliniska studier

2021
2021

Klinisk studie bakteriell vaginos (BV)

Baserat på resultaten från proof-of-concept-studien har Pharmiva startat en uppföljningsstudie med ett flerdosförfarande.

Studien, som klassas som en post-market clinical follow-up (PMCF) studie, är randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad och avses omfatta över 100 patienter med diagnosticerad bakteriell vaginos. Patienterna följs upp under en period även efter avslutad behandling med avseende utläkning och symtom.

Studiens syfte är att undersöka behandlingens effekt på kvinnor 16 år och äldre med verifierad diagnos bakteriell vaginos. Studien är designad för att möta de hårda krav som amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA ställer för att säkra högkvalitativa internationellt vedertagna kliniska data som underlag för vidare dialog med partners globalt.

Patientrekrytering startar i januari 2021 och studien väntas vara avslutad under slutet av 2021. 

Läs mer Stäng
2021
2021

Användarstudie Vernivia®

Inför kommande kommersiell lansering genomför Pharmiva dessutom en användarstudie (Userstudy) som pågår under första halvåret 2021.

Studien utförs i samarbete med gynekologikliniker och andra relevanta vårdinrättningar. För att ingå i studien skall patienterna uppvisa en klinisk bild av bakteriell vaginos.

Syftet med denna studie är att utvärdera användarperspektivet, samt skapa förutsättningar inför kommersiell lansering genom utbildning och produktkännedom hos både vårdgivare och patienter. Studien designas och genomförs även i syfte att användas vid kontakt med distributörer och partners, inklusive apotekskedjor.

Läs mer och anmäl dig här »

Läs mer Stäng

Kommande kliniska studier

2022
2022

Vulvovaginal candida

2023
2023

Sexuellt överförbara sjukdomar

Ytterligare projekt

Dysmenorré

Endometrios

Referenser:
  1. K. Breding et al. GWHR,1, 1-10, 2018.