Pharmiva har lanserat Vernivia i Sverige

Pharmiva AB (publ) meddelar idag att lanseringen av Vernivia – en ny behandling mot bakteriell vaginos – har inletts i Sverige. Produkten finns nu tillgänglig på Apoteket AB:s e-handelsplattform och Pharmiva har samtidigt lanserat en sociala medier-kampanj och den dedikerade webbplatsen vernivia.com. Lanseringen av Vernivia innebär att kvinnor för första gången får tillgång till en behandling som både lindrar symtomen och läker ut infektionen utan att använda antibiotika.

Pharmivas användarstudie av Vernivia fullrekryterad

Pharmiva AB (publ) meddelar idag att samtliga 75 patienter har rekryterats till bolagets användarstudie av Vernivia® – den första antibiotikafria behandlingen av bakteriell vaginos som både botar infektionen och lindrar symtomen. Resultaten förväntas redan under tredje kvartalet 2021 och kommer att ge en god bild av hur produkten upplevs av enskilda patienter, vilket är av stort värde under kommersialiseringsfasen. Patientrekryteringen till den kliniska studie som samtidigt utförs i Skottland (PIVA01) påverkas fortfarande av covid-19-pandemin. Detta kan komma att försena resultaten, men påverkar inte tidplanen för lanseringen som initialt kommer ske via Apoteket AB:s e-handelsplattform.

Pharmiva tecknar avtal med Apoteket för återförsäljning av Vernivia

Pharmiva AB (publ) meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Apoteket inför den kommande lanseringen av Vernivia® – den första antibiotikafria behandlingen av bakteriell vaginos som både botar infektionen och lindrar symtomen. Med cirka 1 000 fysiska handelsplatser och en välutvecklad e-handelsplattform är Apoteket en av Sveriges största apotekskedjor.

Pharmiva erhåller förhandsbesked om godkännande av viktigt patent i USA

Pharmiva AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit besked från det amerikanska patentverket (USPTO) om ett kommande godkännande (Notice of Allowance) gällande patentfamiljen FOAM II. Beskedet innebär ett brett patentskydd för bolagets behandlingar, vilket är viktigt för produktlanseringar i USA.

Pharmiva rapporterar framsteg i rekryteringen till bolagets pågående kliniska studier

Pharmiva AB (publ) ger idag en uppdatering rörande bolagets två pågående kliniska studier av Vernivia. Användarstudien, som pågår i Sverige, har i dagsläget rekryterat 51 av totalt 75 planerade patienter. I Skottland har landets lockdown hävts och den kliniska studien PIVA01 som pågår där rekryterar nu patienter enligt den plan som tidigare kommunicerats.

Kommuniké från årsstämma i Pharmiva AB

Årsstämma i Pharmiva AB (publ), org nr 559007-0958, har hållits den 20 maj 2021. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Det upplystes även om att intervju med vd Christina Östberg Lloyd i samband med årsstämman publicerats och kan ses på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=ItnPieyzf5U