Pharmivas emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market övertecknades

Teckningsperioden avseende emission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, i Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva” eller ”Bolaget”) inför notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) avslutades den 19 mars 2021. Genom emissionen tillförs Pharmiva 35 miljoner kronor före emissionskostnader och antalet aktieägare efter emissionen kommer att uppgå till ca 930 stycken. Beräknad första dag för handel med Pharmivas aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North är 31 mars 2021.