Pharmiva AB (publ) godkänt för handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 31 mars

Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva” eller ”Bolaget”) har idag den 30 mars godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Pharmivas aktie samt teckningsoption av serie TO3 kommer att börja handlas på Nasdaq First North på onsdag den 31 mars 2021. Lago Kapital LTD kommer att agera market maker i Pharmiva.

Pharmivas aktie kommer att handlas under kortnamn ”PHARM” med ISIN SE0015530670, samt teckningsoptionen av serie TO3 under kortnamn ”PHARM TO3” med ISIN SE0015658885.

Emissionen har delregistrerats den 27 mars, vilket innebär att 994 500 units har registrerats hos Bolagsverket. Efter delregistreringen uppgår det totala antalet aktier i Pharmiva till 6 945 972 st, teckningsoptioner av serie TO3 till 994 500 st samt aktiekapitalet till 833 516,64 kronor. Resterande units beräknas registreras hos Bolagsverket senast den 7 april.

I samband med noteringen lånar en av huvudägarna, Ventura Holdings AB, ut aktier till Partner Fondkommission AB uppgående till totalt 196 000 aktier. Syftet med aktielånet från Ventura Holdings AB är att underlätta administration i samband med leverans av aktier till de investerare som tecknat aktier, innan dess att återstående ännu ej registrerade del av emissionen, uppgående till 196 000 aktier och 98 000 teckningsoptioner av serie TO3, har registrerats hos Bolagsverket.

Efter att återstående del av emissionen har registrerats kommer antalet aktier i Pharmiva att uppgå till 7 141 972 st och det totala antalet teckningsoptioner av serie TO3 att uppgå till 1 092 500 st. Aktiekapitalet kommer då att uppgå till 857 036,64 kronor. Registreringen av emissionen förväntas vara färdigställd den 7 april varpå de utlånade aktierna kommer att återlämnas.

Pharmiva har även tecknat avtal med Lago Kapital LTD om att agera market maker i Pharmivas aktie. Syftet är att underlätta handel i aktien genom en ökad likviditet. Lago Kapital LTD åtar sig att kontinuerligt ställa köp- och säljkurser och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktien till dessa kurser. Avtalet och åtagandet gäller från första dag för handel, den 31 mars 2021.

Rådgivare och Certified Adviser
Partner Fondkommission har agerat rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen och kommer även att agera Certified Adviser till Pharmiva.

För ytterligare information, kontakta:
Christina Östberg Lloyd, VD Pharmiva
Tel.: 070 638 89 22
Email: christina.lloyd@pharmiva.com

Om Pharmiva
Pharmiva utvecklar nya innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolagets första patenterade och CE-märkta produkt Vernivia® är en vaginal mousse som inom kort lanseras som en behandling av bakteriell vaginos, en infektion som drabbar cirka en tredjedel av alla kvinnor globalt i åldern 14–49 år. Med Vernivia® får kvinnor för första gången en ändamålsenlig behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den global hälsan. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj inom vaginal hälsa. Pharmiva kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market, för mer information besök www.pharmiva.com

Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se).

Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Genom att klicka ’Godkänn cookies’ samtycker du till vårt användande av kak-filer (’cookies’). Läs mer