Pharmiva publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Användarstudien av Vernivia avslutad med starka resultat både vad gäller symtomlindring och användarvänlighet.

Pharmiva har lanserat Vernivia på svenska marknaden via Apoteket AB:s och Apotea AB:s e-handelsplattformar.

Pharmiva har samtidigt lanserat en kampanj på sociala medier med mycket god exponering samt släppt den nya webbplatsen vernivia.com.

Patentportföljen har stärkts bl.a genom godkännande av patent i USA för bolagets teknologiplattform.

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2021)
Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0)
Kostnaderna uppgick till 5,3 MSEK (3,8)
Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,8 MSEK (-3,6)
Resultat per aktie uppgick till -0,67 kr (-0,92)

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER (JANUARI-SEPTEMBER 2021)
Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0)
Kostnaderna uppgick till 16,9 MSEK (10,5)
Resultatet före och efter skatt uppgick till -15,1 MSEK (-9,9)
Resultat per aktie uppgick till -2,35 kr (-2,87)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Pharmiva AB (publ) meddelade att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Apoteket AB inför den kommande lanseringen av Vernivia – den första antibiotikafria behandlingen av bakteriell vaginos som både botar infektionen och lindrar symtomen. Med cirka 1 000 fysiska handelsplatser och en välutvecklad e-handelsplattform är Apoteket en av Sveriges största apotekskedjor.

Pharmiva AB (publ) meddelade att samtliga 75 patienter har rekryterats till bolagets användarstudie av Vernivia. Resultaten förväntas redan under tredje kvartalet 2021 och kommer att ge en god bild av hur produkten upplevs av enskilda patienter, vilket är av stort värde under kommersialiseringsfasen. Patientrekryteringen till den kliniska studie som samtidigt utförs i Skottland (PIVA01) påverkas fortfarande av covid-19-pandemin. Detta kan komma att försena resultaten, men påverkar inte tidplanen för lanseringen som initialt kommer ske via Apoteket AB:s e-handelsplattform.

Pharmiva AB (publ) meddelade att de övergripande resultaten från den användarstudie som genomförts med Vernivia mot bakteriell vaginos visar en statistiskt säkerställd snabb symtomlindrande effekt på både flytningar och besvärande lukt. Vernivia får också mycket bra omdömen vad gäller användarvänlighet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Pharmiva AB (publ) meddelade att lanseringen av Vernivia – en ny behandling mot bakteriell vaginos inletts i Sverige. Produkten finns nu tillgänglig på Apoteket AB:s e-handelsplattform och Pharmiva har samtidigt lanserat en sociala medier-kampanj och den dedikerade webbplatsen vernivia.com. Lanseringen av Vernivia innebär att kvinnor för första gången får tillgång till en behandling som både lindrar symtomen och läker ut infektionen utan att använda antibiotika.

Pharmiva AB (publ) meddelade att det amerikanska patentverket (USPTO) slutgiltigt har godkänt patentfamiljen FOAM II, vilket innebär ett brett exklusivitetsskydd i USA för såväl Vernivia som andra framtida produkter baserade på bolagets unika teknologiplattform. Godkännandet följer det tidigare preliminära beskedet från USPTO som meddelades den 9 juni 2021.

Pharmiva AB (publ) meddelade att den kliniska studien PIVA01 blir ytterligare försenad. Orsaken är utmaningar med patientrekryteringen i Skottland på grund av covid-19-pandemin vilket innebär att placeboprodukten som används i studiens kontrollarm måste nyproduceras. Studien har därför pausats och planeras att aktiveras igen i januari 2022. Samtidigt utforskar Pharmiva möjligheterna att utöka studien och inkludera svenska kliniker för att öka takten i patientrekryteringen. Förseningen påverkar inte Bolagets lansering som fortsätter med full kraft. Resultatrapporteringen från studien förväntas nu under slutet av 2022.

Pharmiva AB (publ) meddelade att Bolaget tecknat avtal med Apotea AB, Sveriges största nätbaserade apoteksbolag. Den utökade tillgängligheten utgör en nyckelkomponent i den fortsatta kommersialiseringen av Vernivia – en antibiotikafri behandling av bakteriell vaginos som både läker ut infektionen och lindrar symtomen. Vernivia kommer att finnas tillgänglig på apotea.se från slutet av november.

KSEKQ3Q3Q1-Q3Q1-Q3HelårHelår
RESULTAT I KORTHET202120202021202020202019*
Nettoomsättning000000
Aktiverat arbete4881331 8025991 0353 081
Övriga rörelseintäkter210611244
Rörelsens kostnader-5 289-3 770-16 882-10 468-15 017-12 810
Rörelseresultat-4 799-3 627-15 074-9 858-13 958-9 725
Periodens resultat-4 799-3 640-15 074-9 898-14 006-9 798

*28 december 2020 gjordes en aktiesplit på 3:1. Resultat per aktie är justerat för denna aktiesplit. Omräkning av jämförelsetalen för 2019 har gjorts då Årsredovisning 2019 hänför sig till endast 8 månader beroende på justering från brutet räkenskapsår.

VD HAR ORDET

Äntligen har kvinnor i Sverige tillgång till en receptfri, antibiotikafri, effektiv behandling mot bakteriell vaginos. En av tre kvinnor i ålder 14–49 år drabbas av denna infektion som ger både besvärande symtom som rikliga, illaluktande flytningar och ökad risk för medicinska komplikationer. Fram till nyligen var alternativen för de drabbade kvinnorna att antingen få enbart symtomlindring, eller att söka vård och få antibiotikabehandling som visserligen läker ut infektionen, men ger en långsam symtomlindring och medför risk för utdragna besvärande biverkningar.

Men nu finns Pharmivas receptfria och CE-certifierade medicintekniska produkt Vernivia att köpa på svenska apotek. Vi tecknade vårt första återförsäljaravtal med Apoteket AB i somras och under hösten har även Apotea valt att ta in vår produkt i sitt sortiment. Lanseringen har därmed gått betydligt snabbare än vi tidigare vågat hoppas på och vi intensifierar nu förberedelser inför en internationell expansion med en förstärkt organisation, marknadsanalyser och patentarbete.

I slutet av sommaren presenterade vi resultaten från den användarstudie som under våren genomfördes vid sju kliniker i Sverige. I studien behandlades 76 kvinnor med symtomatisk bakteriell vaginos med Vernivia. Resultaten visar en statistiskt säkerställd förbättring av både besvärande lukt och mängden flytningar redan 12 timmar efter den första dosen, och effekten förstärktes därefter under behandlingen. Efter avslutad studie upplevde 74% av patienterna behandlingen som bra eller mycket bra. Extra glädjande är att 79% av patienterna angav att de skulle använda Vernivia igen om behovet skulle uppstå, och 83% svarade att de skulle rekommendera produkten till en vän.

Försäljningen av Vernivia inleddes efter kvartalets utgång varför försäljningssiffror ännu inte redovisas, men så här långt är vi omåttligt stolta över hur väl produkten tagits emot. I samband med lanseringen lägger vi stort fokus på att öka kvinnors kunskap om vaginal hälsa i allmänhet och bakteriell vaginos i synnerhet. För mig som gynekolog är det frustrerande att om och om igen inse att kvinnor tiger om sina gynekologiska besvär. Många håller tyst på grund av stigma, andra av ren vana – man tror helt enkelt att lidande är en del av att vara kvinna. Detta är vi fast beslutna att ändra på. I första hand för att lidandet pågår i onödan, men också för att en stor del av Pharmivas potential ligger i att vi får kvinnor att inse att det nu finns en effektiv behandling. I detta arbete har vi tillsammans med duktiga kreatörer skapat en kampanj i sociala medier med filmer och korta utbildande budskap som är riktade mot framför allt yngre kvinnor. Mottagandet har varit smått fantastiskt. Under de första veckorna hade vi totalt runt en miljon visningar av våra filmer och inlägg på sociala medier. Behovet av information är enormt och vi kommer enträget fortsätta sprida budskapen i alla tillgängliga kanaler, både digitalt och i den fysiska miljön där kvinnor söker vård.

Efter kvartalets utgång tvingades vi konstatera att covid 19-pandemin gjort att vår kliniska studie PIVA01 i Skottland blir ytterligare försenad. För att mitigera förseningen undersöker vi nu möjligheterna att expandera den till Sverige och utnyttja det starka stöd vi har av flera svenska gynekologer.

Lanseringen av Vernivia fortsätter oberoende av PIVA01 med full fart, och vi arbetar intensivt för att kunna lansera Vernivia på utvalda marknader i Europa. Vi utvärderar för närvarande både e-handelsplattformar och andra säljkanaler för att framgångsrikt etablera oss på utvalda prioriterade marknader. Att bygga närvaro, varumärke och successivt öka volymen i försäljningen är ett långsiktigt arbete som kräver att vi investerar och arbetar systematiskt och tålmodigt, om än i ett högt tempo.

Det är också glädjande att det amerikanska patentverket (USPTO) slutgiltigt har godkänt patentfamiljen FOAM II, vilket innebär ett brett exklusivitetsskydd i USA för såväl Vernivia som andra framtida produkter baserade på bolagets unika teknologiplattform. Även om lanseringen i USA ligger en bit fram i tiden innebär beskedet att en viktig pusselbit nu ligger på plats. Vår patentfamilj FOAM I har dessutom utökats under kvartalet och är nu godkänt i Australien och Indien.

Kvinnor som i det tysta lider av bakteriell vaginos finns överallt i världen. Målet är att alla ska erbjudas en effektiv, antibiotikafri behandling. Vår resa mot det målet har precis börjat.

Christina Östberg Lloyd, verkställande direktör

För att läsa den fullständiga Q3-rapporten, vänligen se bifogad pdf eller på
https://pharmiva.com/investerare/#finansiella-rapporter

Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Genom att klicka ’Godkänn cookies’ samtycker du till vårt användande av kak-filer (’cookies’). Läs mer