Pharmiva rapporterar framsteg i rekryteringen till bolagets pågående kliniska studier

Pharmiva AB (publ) ger idag en uppdatering rörande bolagets två pågående kliniska studier av Vernivia. Användarstudien, som pågår i Sverige, har i dagsläget rekryterat 51 av totalt 75 planerade patienter. I Skottland har landets lockdown hävts och den kliniska studien PIVA01 som pågår där rekryterar nu patienter enligt den plan som tidigare kommunicerats.

Pharmivas medicintekniska och CE-certifierade produkt Vernivia kommer under 2022 att lanseras som en ny behandling mot bakteriell vaginos. CE-certifieringen baseras på en proof of concept-studie där man jämförde olika doser av Vernivia och som visat både snabb lindring av symtom och utläkning av infektion.

Under 2021 genomförs två kliniska studier för att få fördjupad kunskap om produkten. I Sverige pågår en användarstudie som kommer att inkludera cirka 75 patienter med konstaterad bakteriell vaginos. Av dessa är i dagsläget 51 patienter rekryterade och samlade resultat från studien kommer att presenteras under tredje kvartalet 2021. Slutsatserna och lärdomarna från studien är viktiga inför lanseringen av Vernivia under 2022 eftersom de visar hur enskilda patienter upplever behandlingen vilket kommer stärka kommunikationen runt produkten.

Parallellt pågår den kliniska studien PIVA01 i Skottland för att generera ytterligare kunskap om behandlingens effekt när Vernivia ges i sju doser. Studien är randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad och kommer att inkludera cirka 100 patienter med konstaterad bakteriell vaginos. Pharmiva har tidigare meddelat en justerad tidsplan för denna studie eftersom patientrekryteringen påverkats av den lockdown som rått i Skottland på grund av covid-19-pandemin. Lockdown är nu hävd och rekryteringen av patienter pågår. Resultat från studien väntas fortsatt under första kvartalet 2022.

Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Genom att klicka ’Godkänn cookies’ samtycker du till vårt användande av kak-filer (’cookies’). Läs mer