Pharmivas användarstudie av Vernivia fullrekryterad

Pharmiva AB (publ) meddelar idag att samtliga 75 patienter har rekryterats till bolagets användarstudie av Vernivia® – den första antibiotikafria behandlingen av bakteriell vaginos som både botar infektionen och lindrar symtomen. Resultaten förväntas redan under tredje kvartalet 2021 och kommer att ge en god bild av hur produkten upplevs av enskilda patienter, vilket är av stort värde under kommersialiseringsfasen. Patientrekryteringen till den kliniska studie som samtidigt utförs i Skottland (PIVA01) påverkas fortfarande av covid-19-pandemin. Detta kan komma att försena resultaten, men påverkar inte tidplanen för lanseringen som initialt kommer ske via Apoteket AB:s e-handelsplattform.

”Den snabba rekryteringstakten i användarstudien är ett tydligt kvitto på det stora intresset för en mer ändamålsenlig behandling av bakteriell vaginos, en underlivsinfektion som drabbar en av tre kvinnor i åldern 14–49 år. Vi ser nu fram emot resultaten, som kommer att ge oss värdefull information om kvinnors upplevelse av behandlingen inför lanseringen vilken i ett första skede kommer ske genom Apoteket AB:s välutvecklade e-handelsplattform,” säger Christina Östberg Lloyd, vd, Pharmiva AB.

Användarstudien av Vernivia utförs vid sju kliniker i Sverige och omfattar 75 patienter med konstaterad bakteriell vaginos. Resultaten förväntas kunna presenteras under tredje kvartalet 2021. Slutsatserna och lärdomarna från studien kommer att vara av stort värde för att stärka kommunikationen runt produkten under lanseringen som kommer att inledas under hösten, vilket är något tidigare än ursprungligen planerat.

”För oss på 2Heal Medical och för mig som huvudprövare har det känts inspirerande och värdefullt att delta i denna studie som syftar till att få en produkt på marknaden som behandlar grundorsaken till bakteriell vaginos utan att behöva använda antibiotika. På 2Heal Medical strävar vi efter ett holistiskt behandlingssätt som återställer den friska vaginala miljön och ger kvinnan snabb och hållbar symtomlindring”, säger dr Isis Amer Wåhlin, gynekolog och vd på 2HealMedical Stockholm och nationell koordinator för studien.

Parallellt med användarstudien pågår en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad klinisk studie i Skottland (PIVA01) för att generera ytterligare kunskap om effekten av Vernivia mot bakteriell vaginos när produkten ges i sju doser. Samhällsrestriktionerna till följd av covid-19-pandemin har nyligen lättats något, men de begränsningar som kvarstår påverkar fortfarande rekryteringstakten. Bolaget har tidigare kommunicerat att resultat från studien skulle kunna presenteras under första kvartalet 2022, men bedömer nu att dessa kan komma att försenas. Detta påverkar dock inte tidplanen för lanseringen av Verniva – produkten har redan erhållit CE-certifiering och nyligen tecknades ett samarbetsavtal med Apoteket AB,

Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Genom att klicka ’Godkänn cookies’ samtycker du till vårt användande av kak-filer (’cookies’). Läs mer