Pharmivas emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market övertecknades

Teckningsperioden avseende emission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, i Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva” eller ”Bolaget”) inför notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) avslutades den 19 mars 2021. Genom emissionen tillförs Pharmiva 35 miljoner kronor före emissionskostnader och antalet aktieägare efter emissionen kommer att uppgå till ca 930 stycken. Beräknad första dag för handel med Pharmivas aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North är 31 mars 2021.

Pharmivas VD Christina Östberg Lloyd kommenterar

”Det är med stor glädje jag kan meddela att intresset för vår emission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North har varit mycket stort. Vi är stolta över det positiva utfallet av emissionen och vill även passa på att tacka alla som har valt att investera och jag nu kan hälsa varmt välkomna som aktieägare i Pharmiva. Kapitaltillskottet gör det möjligt för oss att fortsätta resan med lansering av Vernivia®, den första recept- och antibiotikafria behandlingen mot den globalt vanligast förekommande underlivsinfektionen hos kvinnor i fertil ålder; bakteriell vaginos.”

Erbjudandet i korthet samt tilldelning

Varje unit bestod av två aktier samt en vederlagsfri teckningsoption. Priset per unit i erbjudandet var 32 kronor, motsvarande ett aktiepris om 16 kronor per aktie.

Totalt bestod erbjudandet av 1 092 500 units, motsvarande 2 185 000 nya aktier samt 1 092 500 teckningsoptioner av serie TO3. Erbjudandets storlek uppgick därmed till ett totalt värde om ca 35 miljoner kronor. Erbjudandet hade på förhand tecknats till ca 52 procent genom teckningsåtaganden motsvarande 18 miljoner kronor. I tillägg till teckningsåtaganden tecknades det units för 26 miljoner kronor i erbjudandet.

Bolaget erhåller genom erbjudandet ca 35 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 4 miljoner kronor.

Ledande befattningshavare, aktieägande styrelseledamöter och storägare i Pharmiva har ingått åtaganden om lock-up avseende sina aktieinnehav under en period om 13 månader räknat från första dag för handel.

Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i Pharmiva i enlighet med de principer som angetts i prospektet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 22 mars 2021 med likviddag den 24 mars 2021. Då emissionen övertecknades kommer tilldelning i vissa fall att uppgå till ett lägre antal units än önskat, eller helt utebli. De tecknare som inte tilldelats units erhåller ingen avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital

Totalt kommer antalet aktier i Pharmiva att öka med 2 185 000 och antalet teckningsoptioner av serie TO3 med 1 092 500. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket till 7 141 972 aktier. Samtliga aktier är av samma slag och innehar därmed samma rättigheter. Aktiekapitalet ökar i samband med emissionen med 262 200,00 kronor till 857 036,64 kronor. I samband med att handeln inleds i Pharmivas aktier kommer även handeln av teckningsoptioner TO3, som var en del av erbjudandet, att upptas till handel. Totalt omfattas 1 092 500 teckningsoptioner av serie TO3 vilket även motsvarar det totala antalet teckningsoptioner av serie TO3.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO3

För varje teckningsoption av serie TO3 har innehavaren rätt teckna en ny aktie i Pharmiva under perioden 28 mars till och med 8 april 2022. Teckningskursen fastställs till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under 20 handelsdagar omedelbart föregående den 24 mars 2022, dock till ett högsta värde om 20 kronor och lägst 0,12 kronor (motsvarande kvotvärdet).

Första handelsdag

Första dag för handel i Pharmivas aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North beräknas till den 31 mars. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”PHARM” med ISIN-kod SE0015530670 och teckningsoptionen under kortnamn ”PHARM TO3” med ISIN-kod SE0015658885.

Rådgivare och Certified Adviser

Partner Fondkommission har agerat rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen och kommer även att vara Certified Adviser till Pharmiva.

För ytterligare information, kontakta:

Christina Östberg Lloyd, VD Pharmiva

Tel.: 070 638 89 22

Email: christina.lloyd@pharmiva.com

Om Pharmiva

Pharmiva utvecklar nya innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolagets första patenterade och CE-märkta produkt Vernivia® är en vaginal mousse som inom kort lanseras som en behandling av bakteriell vaginos, en infektion som drabbar cirka en tredjedel av alla kvinnor globalt i åldern 14–49 år. Med Vernivia® får kvinnor för första gången en ändamålsenlig behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den global hälsan. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj inom vaginal hälsa. Pharmiva kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market och Partner Fondkommission AB, (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.pharmiva.com

Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Genom att klicka ’Godkänn cookies’ samtycker du till vårt användande av kak-filer (’cookies’). Läs mer