Femtech-bolag med fokus på vaginal hälsa

Om Pharmiva

Pharmiva är ett svenskt femtech bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa antibiotikafria behandlingar mot underlivsinfektioner. Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år.  Med Vernivia® vaginal mousse får kvinnor tillgång till en ändamålsenlig behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Lanseringen av Vernivia®, som säljs via apotekskedjor i Sverige, är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj av antibiotikafria produkter inom vaginal hälsa. Pharmivas medarbetare har tillsammans en bred Life Science erfarenhet och kunskap inom terapiområdet samt produktutveckling.

 

 Pharmiva är noterat på Nasdaq First North Growth Market, för mer information besök www.pharmiva.com  

Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se

Referens:
  1. 1177, Bakteriell vaginos, Vad kan jag göra själv?

Ledningsgrupp

Anna Linton

CEO sedan augusti 2022

Allmänt:

Anna är född 1971 och innehar en B.Sc Farmakolgi från Uppsala universitet.

Erfarenhet:

Anna har över 20 års erfarenhet inom utveckling, kommersialisering och distribution av läkemedel. Under de senaste tio åren har hon ansvarat för Life Science bolag i expansiv fas. Anna kommer närmast från en roll som CEO för Unimedic Group som utvecklar och distribuerar specialistläkemedel, bolaget är även en kontraktstillverkare av läkemedel. Tidigare uppdrag innefattar befattningar såsom Nordisk Chef för Recordati och Nordisk CEO för Grünenthal, såväl som ledande befattningar inom kommersialisering och försäljning på Abbott, Wyeth och Pfizer.

Andra pågående uppdrag:

Milmed Unico AB (ledamot)

Innehav i Pharmiva AB:

29 020 aktier

Per-Ola Forsberg, CFO

Per-Ola Forsberg

CFO sedan februari 2020

Allmänt:
Per-Ola är född 1961 och innehar en Ekonomexamen från Lunds universitet.

Erfarenhet:

Per-Ola har över 25 års erfarenhet från läkemedelsoch bioteknikindustrin och tidigare uppdrag innefattar roller som CFO på Idogen, LIDDS, Lund University Bioscience och Probi. På Probi var han under en tid vice VD, med ansvar för bolagets affärsverksamhet. Forsberg har tidigare innehaft tjänster som controller på Rexam Beverage Can Fosie och Head of Administration på PolyPeptide Laboratories, ett dotterbolag till Ferring. Forsberg har därutöver bidragit vid tre börsnoteringar. Hans nuvarande uppdrag innefattar rollen som CFO för Pharmiva.

Andra pågående uppdrag:
Rapidsrock AB (Eget konsultbolag)

Innehav i Pharmiva AB:

35 832 aktier 

Karoline Akerjordet, COO

Karoline Akerjordet

Vice CEO sedan februari 2021

Allmänt:
Karoline är född 1983 och innehar en M.Sc Molekylärbiologi från Lunds universitet.

Erfarenhet:

Karoline har mer än 15 års erfarenhet från läkemedelsbranschen. och vården. Under sju år var Karoline vid läkemedelsföretaget Novo Nordisk i olika ledningspositioner, primärt inom production,kvalitet och business support. Innan detta jobbade hon 4 år som Sales Manager hos Particle Measuring System som säljer teknisk utrustning till läkemedelsföretag och sjukhus. Där var hon bland annat med att starta upp det nordiska kontoret och etablera hög marknadsandel i Norden inom segmentet. Innan detta har hon jobbat som analytiker på biokemiskt laboratorium på sjukhus i Danmark.

Andra pågående uppdrag:
Ordförand i ICBA AMR WorkingGroup (International Council of Biotechnology Association) (AMR – Antimicrobial resistance)

Innehav i Pharmiva AB: 

1 100 aktier, 158 908 optioner 

Andrea Mildner

Sales & Marketing Director sedan februari 2022

Allmänt:
Andrea är född 1980 och innehar en M.Sc Int. Marketing & Management från CBS/Danmark.

Erfarenhet:

Under det senaste decenniet har Andrea ägnat sig åt att utveckla effektiv marknadskommunikation. Först i rollen som konsult för varumärken som; Tetra Pak, Trelleborg, Apoteket, Total Nordic, Carlsberg och Hilding Anders. Därefter har hennes fokus legat på e-commerce, digital marknadsföring och utveckling inom FMCG och retail. Som Digital Manager på Orkla Sveriges marknadsavdelning. innebar rollen att skapa ett digitalt team, stötta varumärken med digital strategi, innehåll för sociala kanaler och initiativ för att engagera varumärkesupplevelsen under hela kundresan. Sedan inom Global Communication på Ingka Services, involverad i förändringsprojekt som; ingka.com, och utveckling av nya tjänster och verktyg för att engagera och skapa effektiv kommunikation till de många medarbetarna internt. 

Andra pågående uppdrag:

n/a

Innehav i Pharmiva AB: 

2200 aktier

Styrelse

Malte Zaunders, styrelsens ordförande

Malte Zaunders

Ordförande sedan 2020,
ledamot sedan 2015

Allmänt:
Malte är född 1975 och är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola samt London Business School.

Erfarenhet:
Malte har varit involverad i Pharmiva sedan Bolaget grundades. Han har mer än 20 års erfarenhet av rådgivning och investeringsarbete från bl.a. JP Morgan och Zolfo Cooper (London, Storbritannien). Är idag Managing Partner på AZ Growth Capital och Hortus Group.

Andra pågående uppdrag:
AZ Growth Capital AB (ordförande), Hortus Group AB (ledamot), Link Group Europe AB (ledamot), Crunchfish AB (ledamot), Adrenaline Travel AB (ledamot)

Innehav i Pharmiva AB:
305 241 aktier direkt samt 40 765 genom kapitalförsäkring

Oberoende:
Icke oberoende till Bolaget, oberoende i förhållande i gentemot ägarna 

David Sagna

David Sagna

Ledamot sedan 2015

Allmänt:
David är född 1975 och innehar en magisterexamen i analytisk kemi.

Erfarenhet:
David har mer än 20 års erfarenhet av forskning och utveckling inom Life Science och har varit delaktig sedan Pharmivas grundande. Han har spenderat de 5 senaste åren med att bland annat utveckla Pharmivas första produkt mot bakteriell vaginos. Nu driver han det dermatologifokuserade utvecklingsbolaget Zelmic AB som CEO sedan 2019. Han är en av grundarna till Zelmic från 2003.

Andra pågående uppdrag:
Zelmic AB (VD, ledamot), Indavvio AB (ledamot)

Innehav i Pharmiva AB:
490 455 aktier

Oberoende:
Icke oberoende till Bolaget, oberoende i förhållande i gentemot ägarna

Ingrid Atteryd Heiman

Ingrid Atteryd Heiman

Ledamot sedan 2020

Allmänt:
Ingrid är född 1958 och innehar civilekonomexamen från Lunds universitet samt MBA i internationella affärer från Uppsala universitet samt Styrelseakademins Ordförandeutbildning.

Erfarenhet:
Ingrid har drygt 15 års erfarenhet av egenvårdsmarknaden som VD och ordförande för Svensk Egenvård och dess europeiska motsvarighet samt som VD och styrelseordförande för Ellen AB. Ingrid bidrar också med erfarenhet från ett flertal noterade Life Sciencebolag på Nasdaq First North Growth Market samt Spotlight Stock Market.

Andra pågående uppdrag:

 Redwood Pharma AB (ledamot), CarpoNovum AB (ledamot), VitalSign AB (ledamot), Parkinson Research Foundation (ledamot & förvaltningsansvarig)

Innehav i Pharmiva AB:
2000 aktier

Oberoende:
Ingrid är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare

Karin Bryder

Karin Bryder

Ledamot sedan 2019

Allmänt:
Karin är född 1965 och är doktor i medicinsk vetenskap, immunologi från Lunds universitet.

Erfarenhet:

Karin Bryder har över 20 års erfarenhet inom life science. Hon är idag VD för Colzyx AB, ett medicinteknikbolag verksamt inom sårläkning och antibakteriella peptider. Karin Bryder har tidigare bland annat varit VD för Invent Medic Sweden AB ett medicintekniskt bolag inom kvinnohälsosegmentet där hon förutom att ta bolagets produkter genom utveckling till försäljning även noterade bolaget på Spotlight Stock Market 2016. Karin Bryder har även erfarenhet av projekt- och patentstrategiskt arbete.

Innehav i Pharmiva AB:
0 aktier

Oberoende:
Karin är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare 

Ulf Blom

Ulf Blom

Ledamot sedan 2020

Allmänt:
Ulf är född 1965 och innehar en Civilekonomexamen samt därtill certifierad läkemedelskonsult, kurser i strategi, ledarskap, governance och due diligence.

Erfarenhet:
Ulf har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsbolag som Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK AS. Han har spenderat de 13 senaste åren inom bioteknikbranschen som EVP Marketing & Innovation på det Nasdaq-listade bolaget Enzymatica på Ideon Science Park i Lund som han också är medgrundare till. Har pågående styrelseuppdrag i Enzymatica Care AB och tidigare uppdrag i listade Idogen AB. Han äger även ett finansiellt bolag, MedZyme Invest AB.

Andra pågående uppdrag:
Enzymatica AB (EVP Marketing & Innovation), Enzymatica Care AB (ledamot)

Innehav i Pharmiva AB:
7815 aktier via bolag

Oberoende:
Ulf är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare  

Kristina Ingvar

Ledamot sedan 2020

Allmänt:
Kristina är född 1972 och innehar en medicine kandidatexamen från Lunds universitet och är diplomerad marknadsekonom från Executive Foundation Lund.

Erfarenhet:
Kristina har över 20 års erfarenhet inom life science. Arbetar som ansvarig för kvalitet och registrering i ledningsgruppen på Bonesupport AB, ett medicinteknikbolag verksamt inom ortopedi noterat på Nasdaq Stockholm.
Har tidigare bland annat haft globala ledande roller inom kvalitet och registrering på Novo Nordisk A/S, ett multinationellt världsledande läkemedelsföretag inom diabetes listat på Nasdaq Copenhagen och New York Stock Exchange. Kristina har även erfarenhet av marknads- och produktutveckling.

Andra pågående uppdrag:
Tanketanken AB (VD, ledamot), Gamify AB (ledamot)

Innehav i Pharmiva AB:
24 000 aktier 

Oberoende:
Kristina är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare 

Jenny Rydhström

Ledamot sedan 2021

Allmänt:
Jenny är född 1973 och innehar en magisterexamen i Affärsjuridik från Linköpings Universitet samt EFL Styrelseprogram

Erfarenhet:
Jenny har mer än 15 års erfarenhet av såväl strategiska som operativa frågor inom ramen för e-handel och digitala verksamheter, såsom geografisk expansion online, digital marknadsföring, logistik, mm. Jenny har ett tungt fokus på försäljning och bidrar med erfarenheter från många olika typer av retailverksamheter och affärsmodeller, såväl B2B som B2C och D2C.

Andra pågående uppdrag:
Gents AB samt dess sex koncernbolag (VD och Ledamot), Simplr AB (Ledamot), Räckesbutiken AB (Ledamot).

Innehav i Pharmiva AB:
0 aktier

Oberoende:
Jenny är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare  

Medicinska rådgivare

Helena Kopp Kallner

Överläkare Danderyds Sjukhus,

Docent karolinska institutet

Emma Karling Widsell

 Barnmorska på förlossningskliniken på Danderyds sjukhus. Tillsammans med Carolina Tristen poddar hon om ofrivillig barnlöshet, Ivf-podden, och har varit återkommande experter i ämnet på TV4 Nyhetsmorgon.

Rebecka Kaplan Sturk

Specialist obstetrik/gynekologi , diplomerad kostrådgivare, Tf. chefredaktör Praktisk Medicin.

Per-Göran Larsson

Docent och överläkare.

Isis Amer Wåhlin

Grundare och CEO 2Heal Medical 

Senior Forskare Karolinska Institutet och RISE (Research Institute of Sweden)

Överläkare Obstetrik & Gynekologi

Christina Östberg Lloyd

Spec. Gynekologi & Obstetrik, 

Senior Vice President Reproductive Medicine & Maternal Health Ferring Pharmaceuticals 

Jobba hos oss

LEDIGA TJÄNSTER

Vi har för tillfället inga lediga tjänster. 

Kontakt

Vill du få senaste nyheterna från Pharmiva?

Klicka här för att registrera dig till våra pressmeddelande.

Pharmiva AB

Scheelevägen 4

223 81, Lund 

Medicon Village

 

+46 (0)46 286 51 00

info@pharmiva.com 

För aktierelaterade frågor kontakta ir@pharmiva.com

Har du upplevt en biverkning  från vår produkt Vernivia? Vänligen kontakta oss via: complaint@vernivia.com

Produkthemsida:

www.vernivia.com