Femtech-bolag med fokus på vaginal hälsa

Om Pharmiva

Pharmivas produkter ska förbättra den vaginala hälsan för att minska lidandet för miljontals drabbade kvinnor. Bolaget ska erbjuda säkra och effektiva behandlingar utan antibiotika och därmed även bidra till minskad antibiotikaresistens. Bolagets första produkt Vernivia® är antibiotikafri, CE-certifierad och redo för lansering. Med vaginalmoussen Vernivia® adresserar Pharmiva en mycket stor global marknad som saknar effektiva och receptfria behandlingar och bot mot bakteriell vaginos.Pharmiva är ett ISO-certifierat bolag enligt 13485.  Bolagets produkter baseras på expertkunskaper och erfarenheter inom utveckling av farmaceutiska formuleringar. VD Christina Östberg Lloyd är specialiserad inom gynekologi och obstetrik, samt har även lång erfarenhet från ledande befattningar inom life science.

Referens:
  1. 1177, Bakteriell vaginos, Vad kan jag göra själv?

Ledningsgrupp

management
Christina Östberg Lloyd, CEO

Christina Östberg Lloyd

CEO sedan oktober 2020

Allmänt:
Christina är född 1961 och innehar en läkarexamen från Medicinska Fakulteten Lunds Universitet 1988 samt specialistexamen inom Gynekologi och Obstetrik 1995. Examen Medical Business Strategy SIMI Copenhagen 2006 samt EFL styrelseexamen 2014. Därtill flertalet ledarskaps- och managementutbildningar inom bl. a Havard Business och IMD Business School

Erfarenhet:
Christina har mer än 20 års erfarenhet från managementpositioner inom läkemedelsbolag som Novo Nordisk och Ferring Pharmaceuticals, båda innefattande bl. a kvinnohälsa. Hon har det senaste decenniet haft ett stort engagemang i svensk och internationell life science och bl.a suttit som ordförande i VINNOVAs strategiska innovationsområde Swelife och är nuvarande ordförande för handlingsplanen inom Life Science och hälsa i Skåne (FIRS). Dessutom bedriver Christina undervisning och föreläsningar inom såväl ledarskap som life science inom olika branscher samt på läkarutbildningen vid Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag:
Care & Communication i Lund AB (delägare och styrelsesuppleant)

Innehav i Pharmiva AB: 
17 742 aktier, 90 000 optioner 

Per-Ola Forsberg, CFO

Per-Ola Forsberg

CFO sedan februari 2020

Allmänt:
Per-Ola är född 1961 och innehar en Ekonomexamen från Lunds universitet.

Erfarenhet:
Per-Ola har över 25 års erfarenhet från läkemedelsoch bioteknikindustrin och tidigare uppdrag innefattar roller som CFO på Idogen, LIDDS, Lund University Bioscience och Probi. På Probi var han under en tid vice VD, med ansvar för bolagets affärsverksamhet. Forsberg har tidigare innehaft tjänster som controller på Rexam Beverage Can Fosie och Head of Administration på PolyPeptide Laboratories, ett dotterbolag till Ferring. Forsberg har därutöver bidragit vid tre börsnoteringar. Hans nuvarande uppdrag innefattar rollen som CFO för Pharmiva.

Andra pågående uppdrag:
Rapidsrock AB (Eget konsultbolag)

Innehav i Pharmiva AB:
20 000 aktier 

Karoline Akerjordet, COO

Karoline Akerjordet

COO sedan februari 2021

Allmänt:
Karoline är född 1983 och innehar en M.Sc Molekylärbiologi.

Erfarenhet:
Karoline har mer än 10 års erfarenhet från läkemedelsbranschen. 7år i läkemedelsföretaget Novo Nordisk i olika ledningspositioner och sedan 4 år som Sales Manager hos Particle Measuring System som säljer teknisk utrustning till läkemedelsföretag och sjukhus. Innan detta har hon jobbat som analytiker på biokemiskt laboratorium på sjukhus i Danmark.

Andra pågående uppdrag:
n/a

Innehav i Pharmiva AB: 
1 100 aktier, 45 000 optioner 

Styrelse

Malte Zaunders, styrelsens ordförande

Malte Zaunders

Ordförande sedan 2020,
ledamot sedan 2015

Allmänt:
Malte är född 1975 och är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola samt London Business School.

Erfarenhet:
Malte har varit involverad i Pharmiva sedan Bolaget grundades. Han har mer än 20 års erfarenhet av rådgivning och investeringsarbete från bl.a. JP Morgan och Zolfo Cooper (London, Storbritannien). Är idag Managing Partner på AZ Growth Capital och Hortus Group.

Andra pågående uppdrag:
AZ Growth Capital AB (ordförande), Hortus Group AB (ledamot), Link Group Europe AB (ledamot), Crunchfish AB (ledamot), Adrenaline Travel AB (ledamot)

Innehav i Pharmiva AB:
293 241 aktier direkt samt 40 765 genom kapitalförsäkring

Oberoende:
Icke oberoende till Bolaget, oberoende i förhållande i gentemot ägarna 

David Sagna

David Sagna

Ledamot sedan 2015

Allmänt:
David är född 1975 och innehar en magisterexamen i analytisk kemi.

Erfarenhet:
David har mer än 20 års erfarenhet av forskning och utveckling inom Life Science och har varit delaktig sedan Pharmivas grundande. Han har spenderat de 5 senaste åren med att bland annat utveckla Pharmivas första produkt mot bakteriell vaginos. Nu driver han det dermatologifokuserade utvecklingsbolaget Zelmic AB som CEO sedan 2019. Han är en av grundarna till Zelmic från 2003.

Andra pågående uppdrag:
Zelmic AB (VD, ledamot), Indavvio AB (ledamot)

Innehav i Pharmiva AB:
502 242 aktier

Oberoende:
Icke oberoende till Bolaget, oberoende i förhållande i gentemot ägarna

Ingrid Atteryd Heiman

Ingrid Atteryd Heiman

Ledamot sedan 2020

Allmänt:
Ingrid är född 1958 och innehar civilekonomexamen från Lunds universitet samt MBA i internationella affärer från Uppsala universitet samt Styrelseakademins Ordförandeutbildning.

Erfarenhet:
Ingrid har drygt 15 års erfarenhet av egenvårdsmarknaden som VD och ordförande för Svensk Egenvård och dess europeiska motsvarighet samt som VD och styrelseordförande för Ellen AB. Ingrid bidrar också med erfarenhet från ett flertal noterade Life Sciencebolag på Nasdaq First North Growth Market samt Spotlight Stock Market.

Andra pågående uppdrag:
Doxa AB (ordförande), Dignitana AB (ledamot), Redwood Pharma AB (ledamot), CarpoNovum AB (ledamot), Parkinson Research Foundation (förvaltningsansvarig)

Innehav i Pharmiva AB:
2000 aktier

Oberoende:
Ingrid är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare

Karin Bryder

Karin Bryder

Ledamot sedan 2019

Allmänt:
Karin är född 1965 och är doktor i medicinsk vetenskap, immunologi från Lunds universitet.

Erfarenhet:
Karin har mer än 20 års erfarenhet från life-science branschen; som exempelvis vaccinforskning på SSI i Danmark, utveckling av proteinläkemedel på Alligator Bioscience AB, läkemedelsutveckling som VD för ProNoxis AB samt utveckling och marknadsföring av medicintekniska produkter som medgrundare av Colzyx AB och VD på Invent Medic Sweden AB. Karin har de senaste fem åren byggt Invent Medic från utvecklingsbolag till säljande bolag av produkter inom kvinnohälsosegmentet. 2016 noterades Invent Medic på Spotlight Stock Market.

Andra pågående uppdrag:
Invent Medic AB (VD), Colzyx AB (ordförande), bulb intelligens AB (ledamot), Bryder Consulting AB (ordförande), Avena Partners (ordförande)

Innehav i Pharmiva AB:
0 aktier

Oberoende:
Karin är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare 

Ulf Blom

Ulf Blom

Ledamot sedan 2020

Allmänt:
Ulf är född 1965 och innehar en Civilekonomexamen samt därtill certifierad läkemedelskonsult, kurser i strategi, ledarskap, governance och due diligence.

Erfarenhet:
Ulf har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsbolag som Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK AS. Han har spenderat de 13 senaste åren inom bioteknikbranschen som EVP Marketing & Innovation på det Nasdaq-listade bolaget Enzymatica på Ideon Science Park i Lund som han också är medgrundare till. Har pågående styrelseuppdrag i Enzymatica Care AB och tidigare uppdrag i listade Idogen AB. Han äger även ett finansiellt bolag, MedZyme Invest AB.

Andra pågående uppdrag:
Enzymatica AB (EVP Marketing & Innovation), Enzymatica Care AB (ledamot)

Innehav i Pharmiva AB:
0 aktier

Oberoende:
Ulf är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare  

Kristina Ingvar

Kristina Ingvar

Ledamot sedan 2020

Allmänt:
Kristina är född 1972 och innehar en medicine kandidatexamen från Lunds universitet och är diplomerad marknadsekonom från Executive Foundation Lund.

Erfarenhet:
Kristina har över 20 års erfarenhet inom life science. Arbetar som ansvarig för kvalitet och registrering i ledningsgruppen på Bonesupport AB, ett medicinteknikbolag verksamt inom ortopedi noterat på Nasdaq Stockholm.
Har tidigare bland annat haft globala ledande roller inom kvalitet och registrering på Novo Nordisk A/S, ett multinationellt världsledande läkemedelsföretag inom diabetes listat på Nasdaq Copenhagen och New York Stock Exchange. Kristina har även erfarenhet av marknads- och produktutveckling.

Andra pågående uppdrag:
Tanketanken AB (VD, ledamot), Gamify AB (ledamot), AB Stillingsöns Intressenter (Lekmannarevisor)

Innehav i Pharmiva AB:
31 000 aktier 3000 optioner

Oberoende:
Kristina är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare 

Jenny Rydhström

Ledamot sedan 2021

Allmänt:
Jenny är född 1973 och innehar en magisterexamen i Affärsjuridik från Linköpings Universitet samt EFL Styrelseprogram

Erfarenhet:
Jenny har mer än 15 års erfarenhet av såväl strategiska som operativa frågor inom ramen för e-handel och digitala verksamheter, såsom geografisk expansion online, digital marknadsföring, logistik, mm. Jenny har ett tungt fokus på försäljning och bidrar med erfarenheter från många olika typer av retailverksamheter och affärsmodeller, såväl B2B som B2C och D2C.

Andra pågående uppdrag:
Gents AB samt dess sex koncernbolag (VD och Ledamot), Simplr AB (Ledamot), Räckesbutiken AB (Ledamot).

Innehav i Pharmiva AB:
0 aktier

Oberoende:
Jenny är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare  

Jobba hos oss

LEDIGA TJÄNSTER

Tyvärr finns det inga lediga tjänster för tillfället. 

Kontakt

Pharmiva AB

Sankt Lars Väg 45B
222 70 Lund, Sverige

+46 (0)46 286 51 00

info@pharmiva.com 

För aktierelaterade frågor kontakta ir@pharmiva.com

Har du upplevt en biverkning  från vår produkt Vernivia? Vänligen kontakta oss via: complaint@vernivia.com

Produkthemsida:

www.vernivia.com