Vad är vaginal hälsa?

Vid god vaginal hälsa är underlivets miljö milt sur och har ett pH-värde under 4,5. Flytningarna är ljusa eller genomskinliga och har en lätt sur doft som påminner om filmjölk. 

I ett friskt underliv finns en balans av goda bakterier. Laktobaciller, eller mjölksyrebakterier som de också kallas, är naturliga producenter av mjölksyra och väteperoxid som i sin tur försvarar slidan mot skadliga bakterier och svampinfektioner. Slidan skyddas dels för att skadliga bakterier inte trivs i den balanserade miljön, men också för att det skapas en skyddande barriär när lactobacillerna dominerar. En god vaginal hälsa minskar därmed risken för infektioner och inflammationer.

Bakteriell vaginos

1 %

prevalens för bakteriell vaginos hos fertila kvinnor

1 %

av alla kvinnor upplever minst en svampinfektion i underlivet under sin livstid

Bakteriell vaginos är en vaginal infektion som uppstår till följd av en obalans i underlivet och behandlas idag främst med antibiotika. Antibiotika slår ut både skadliga bakterier och underlivets naturliga skyddande bakterieflora. Detta leder till en obalans av bakterier och ökar bland annat risken för svampinfektion i underlivet. Dessa otillräckliga behandlingsmetoder riskerar därmed att skapa en ond cirkel av återkommande besvär för den som drabbas av vaginala infektioner.
Det vanligaste symtomet på bakteriell vaginos är kraftigt illaluktande flytningar. Ett illaluktande underliv kan få stora konsekvenser i vardagen för den som är drabbad. Återkommande besvär leder till en oro över att lukta illa, att omgivningen ska känna lukten och kan påverka sexlusten.2 Bakteriell vaginos kan utlösas av flera olika faktorer. En ny sexpartner, intrauterin spiral, menstruation eller överdriven användning av hygienprodukter är några.
1 %
upplever svåra eller ganska svåra besvär3

Antibiotikaresistens är en av vår tids största globala utmaningar

Det finns alltid bakterier i slidan och en frisk vaginal miljö domineras av skyddande mjölksyreproducerande laktobaciller. Vid bakteriell vaginos uppstår en obalans bland bakterierna, vilket innebär en överväxt av skadliga bakterier. I nuläget finns det inga receptfria läkemedel som har effekt mot obalansen bland bakterierna i slidan.1

I längden kan bakteriell vaginos leda till en ökad risk för könssjukdomar som klamydia, gonorré och HIV. 
Bakteriell vaginos är även associerat med en ökad risk för prematur förlossning.

1 miljoner
män och kvinnor över hela världen förväntas årligen drabbas av könssjukdomar4
Referenser:
  1. 1177, Bakteriell vaginos, Vad kan jag göra själv?
  2. Bilardi JE, Walker S, Temple-Smith M et al. The Burden of Bacterial Vaginosis: Women’s Experience of the Physical, Emotional, Sexual and Social Impact of Living with Recurrent Bacterial Vaginosis. PLOS ONE. 2013;8(9):e74378.
  3. Pharmiva sponsored study based on web interviews, conducted by Kantar Sifo Navigare in May 2019. 611 women, age 18–45.
  4. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)