Vad är vaginal hälsa?

En god vaginal hälsa karaktäriseras av en milt sur miljö med ett pH-värde under 4,5. Flytningarna är ljusa eller genomskinliga och har en lätt sur doft som påminner om filmjölk.

Vaginala mikrobiomet hålls balanserat av goda bakterier, laktobaciller, eller mjölksyrebakterier som de också kallas. Laktobaciller är naturliga producenter av mjölksyra och väteperoxid och skapar en skyddande barriär som skyddar vaginan mot bakterie- och svampinfektioner. Skadliga bakterier trivs inte i den välbalanserade och friska vaginala miljön, och en god vaginal hälsa minskar därmed risken för infektioner och inflammationer. 

Bakteriell vaginos

1 %

prevalens för bakteriell vaginos hos fertila kvinnor

1 %

av alla kvinnor upplever minst en svampinfektion i underlivet under sin livstid

Bakteriell vaginos är en vaginal infektion som uppstår till följd av en obalans i underlivet och behandlas idag främst med antibiotika. Antibiotika slår ut både skadliga bakterier och underlivets naturliga skyddande bakterieflora. Detta leder till en obalans av bakterier och ökar bland annat risken för svampinfektion i underlivet. Dessa otillräckliga behandlingsmetoder riskerar därmed att skapa en ond cirkel av återkommande besvär för den som drabbas av vaginala infektioner.

Det vanligaste symtomet på bakteriell vaginos är kraftigt illaluktande flytningar. Ett illaluktande underliv kan få stora konsekvenser i vardagen för den som är drabbad. Återkommande besvär leder till en oro över att lukta illa, att omgivningen ska känna lukten och kan påverka sexlusten.2 Bakteriell vaginos kan utlösas av flera olika faktorer. En ny sexpartner, intrauterin spiral, menstruation eller överdriven användning av hygienprodukter är några exempel.

1 %
upplever svåra eller ganska svåra besvär3

#dentystapandemin

Antibiotika är något vi i vårt moderna samhälle tar för givet ska finnas där när vi blir sjuka. Men utökad användning av antibiotika i kombination med få nya behandlingsmetoder har gjort att bakterier blivit motståndskraftiga (resistenta) mot en del antibiotika. Idag ökar antibiotikaresistensen i hela världen och utgör ett globalt hot för vår hälsa    #dentystapandemin

Under den 18/11-24/11 pågår “World antimicrobial awareness week” som syftar till att öka medvetenhet och undvika onödig antibiotikaanvändning i vårt samhälle. Kampanjen ”Go blue”  drivs bland annat av WHO (World Health Organisation). Antibiotika räddar liv och för att bromsa resistensutvecklingen vill vi på Vernivia bidra genom att ”Go blue” den 18/11-24/11. Följ med oss i veckan!

Se Pharmivas film om hur de bidrar med en lösning till 

Antibiotikaresistens är en av vår tids största globala utmaningar

I längden kan bakteriell vaginos leda till en ökad risk för könssjukdomar som klamydia, gonorré och HIV. 
Bakteriell vaginos är även associerat med en ökad risk för prematur förlossning.

1 miljoner
män och kvinnor över hela världen förväntas årligen drabbas av könssjukdomar4
Referenser:
  1. 1177, Bakteriell vaginos, Vad kan jag göra själv?
  2. Bilardi JE, Walker S, Temple-Smith M et al. The Burden of Bacterial Vaginosis: Women’s Experience of the Physical, Emotional, Sexual and Social Impact of Living with Recurrent Bacterial Vaginosis. PLOS ONE. 2013;8(9):e74378.
  3. Pharmiva sponsored study based on web interviews, conducted by Kantar Sifo Navigare in May 2019. 611 women, age 18–45.
  4. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)